Je moet durven beslissen. Ook in moeilijke dossiers.

Screen Shot 2014-02-27 at 11.14.04Op 27 maart waren de straffe madammen te gast bij Catherine De Bolle. ‘The Day After’ het bezoek van Barack Obama, ‘the year after’ de straffe madammen lunch met Minister Turtelboom en ‘2 years after’ haar aanstelling als grote baas bij de Federale Politie.

Een dame met pit. En met humor. Ze deed iemand in het publiek denken aan de Deense premier Birgitte Nyborg uit de serie Borgen. Inderdaad.

De rode draad in haar verhaal was het artikel ‘The 10 worst stereotypes about powerful women‘ van het zakenblad Forbes. ‘In landen zoals Moldavië zijn vrouwen wel toegelaten tot het politiekorps maar moeten opboksen tegen mannen die hen niet altijd toelaten de juiste functies te bekleden. Maar ook in België word ik in elk interview aangesproken over 1 of meer van deze clichés over vrouwen, ook door jonge journalisten. Van de combinatie werk-gezin tot mijn kledij tot mijn pad naar deze rol. ‘Gaat dat wel, zo samenwerken met 2 vrouwelijke Ministers als vrouw?’ Die vraag blijft me verbazen. Je moet vermijden dat je je houding gaat afstemmen op deze clichés en gewoon authentiek jezelf zijn.

Deze Commissaris-Generaal heeft een heel duidelijk beeld over leiderschap. ‘Een ‘leader’ is geen ‘cheerleader’.  Onze taak als politiecorps is dienstverlenend, maar ook doelgericht. Succesvol leiderschap gaat over het behalen van resultaten.’ Ze citeert een onderzoek van Julie Boost over de leiderschapsstijl van vrouwen aan de top in de veiligheidssector. ‘De meesten zitten in een organisatie in snelle verandering waar nood is aan veel overleg, partnerships, een consensus-aanpak. De transformationele stijl, in schril contrast met de autoritaire stijl.’

Maar vergis je niet, aan autoriteit ontbreekt het deze straffe madam geenszins.  Een straffe madam zijn is niet elke dag gemakkelijk of plezant. Ik investeer veel in netwerken en stimuleer dat ook binnen de politie. Je moet snel duidelijk maken dat je knopen kan doorhakken. Ik eis efficiëntie in alle vergaderingen die ik leid. Iedereen mag zijn mening geven en dan eis ik een beslissing. Als die er niet komt van de groep, neem ik ze zelf. Ja, ook de moeilijke. Dan durf ik autoritair zijn.’ Het deed me denken aan die recente uitspraak van Annemie Turtelboom over haar manier van werken: ‘Er is een tijd van inspraak, en een tijd van uitspraak’.

In haar eigen organisatie heeft Catherine De Bolle een proactief beleid rond meer diversiteit. Vandaag is 30 % van de politiemensen een vrouw, maar slechts aan de top is dat slechts 3 %. ‘We sporen actief de talentvolste vrouwen in onze organisatie op en stimuleren hen om  meer deel te nemen aan examens voor promotie. Dat duwtje in de rug is nog altijd nodig. In onze recruterings-campagne spelen we nu meer in op het dienstverlenende aspect van onze rol in de maatschappij.’

Zin om er volgende keer ook bij te zijn?  Over Straffe Madammen in de Media, op 22 april bij Sanoma in Mechelen. Inschrijven kan via deze link. Tot dan?

@elkejeu