Kom uit uw kot – tegen stereotype beeldvorming met Hakuna Casting en #StraffeM (video)

Wanneer vrouwen of minderheden in beeld worden gebracht, gebeurt dat vaak nog volgens stereotiepe denkbeelden waardoor cliché’s worden bevestigd of minderheden als ‘probleem’ worden opgevoerd. mediarte.be sprak met Elke Jeurissen, oprichter van Straffe madammen, en Céline De Waele van Hakuna Casting over stereotiepe beeldvorming in de media en over wat zij eraan doen.

Stereotiepe beeldvorming in de media
Achter de schermen werken ook vandaag nog steeds minder vrouwen en zijn minderheden ondervertegenwoordigd. De effecten daarvan zijn eveneens voelbaar op het scherm waar bijvoorbeeld nog maar al te vaak experts worden opgevoerd die niet alleen blank, maar ook mannelijk zijn. Lees hier meer over stereotiepe beeldvorming.

Dit artikel is deels overgenomen uit een artikel op mediarte.be , het Sociaal Fonds van de audiovisuele sector in België en omvat alle radio-zenders, tv-stations, productiehuizen en facilitaire bedrijven. Sinds de oprichting in januari 2005 zijn het stimuleren van alle initiatieven voor opleiding, tewerkstelling en vorming in de audiovisuele sector de doelstellingen van mediarte.be.