GASTBLOG – Science and technology rocks.

Tineke Van Hooland, External Affairs Director AbbVie en Voorzitter Bio.be

Mijn eerste gastblog als officieel ‘Straffe madam’. Een uitdaging die ik graag aanga. Een opportuniteit ook om de visie rond het belang van onze gezondheidszorg en de rol die life sciences daarin spelen in de spotlights te kunnen zetten. De buitenwereld moet kunnen zien en horen waar we mee bezig zijn.

Dat durven wij vrouwen wel eens vergeten. We leveren uitstekend werk en dat zal wel worden opgepikt. Maar dat is vaak niet zo.  Netwerken is daarom erg belangrijk . Vertellen waar je mee bezig bent, ook. Bovendien merk ik dat, wij vrouwen, niet altijd werken aan wat de volgende stappen kunnen zijn in onze carrière en laten we bijgevolg onze ambitie te weinig spreken.

In de farmaceutische en life sciences sector doen vrouwen het uitstekend

Met 52% van de nieuwe jobs in life sciences zijn vrouwen sterk vertegenwoordigd. Ook in het verleden kende onze sector een groot aandeel van vrouwen. De eerste vrouwelijke nobelprijswinnares, Marie Curie, was actief in life sciences.

Screen Shot 2018-04-26 at 17.52.09

Marie Curie, tweevoudig Nobelprijswinnaar

De life sciences zijn onlosmakelijk verbonden met ‘zorg’ en ‘empathie’, en net daarom denk ik dat veel vrouwen zich er mee kunnen identificeren. Abbvie bvb, een sterk onderzoeksgedreven biofarmaceutsiche wereldspeler waar ik actief ben als External Affairs Director, bestaat in België – Luxemburg  alvast voor 63% uit vrouwen. Binnen de directie is dat 40%. Deze vooraanstaande positie danken we aan onze flexibiliteit en de juiste omkadering die we aanbieden. 

Diversiteit en inclusiviteit zijn cruciaal doorheen alle bedrijfsniveaus. Als vrouw focus ik altijd op mijn eigen sterktes, zoals bv. empathie. Je hoeft niet te doen alsof je een man bent. Net de diversiteit maakt je als team sterker. Denk na over je passies en waarvoor je staat. Vervolgens moet je daar dan ook voor gaan.

En vergeet vooral niet je ervaringen te delen en er open over te communiceren. Wij,  vrouwen  op managementniveau binnen de life sciences, moeten een inspiratie en rolmodel zijn voor iedereen. Wetenschap en technologie zijn cool. ‘Make it yours, focus and go for it’.

Life sciences – verandering als constante

Screen Shot 2018-04-26 at 17.51.13Ik wil van deze opportuniteit dan ook meteen gebruik maken om de grote veranderingen die er in onze gezondheidssfeer zitten aan te komen ook hier aan te kaarten. Ik neem jullie meteen mee naar ’s werelds grootste biotech platform, de jaarlijkse internationale conventie van de Bio Techology Innovation Organisation, BIO, die dit jaar doorgaat in Boston, aan de Oostkust van de VS.

Met een vertegenwoordiging van meer dan 1.100 biotech bedrijven, de academische wereld, onderzoekscentra en betrokken organisaties van over de hele VS en meer dan 30 andere landen is dit ‘the place to be’ voor voeling te hebben met wat leeft in de biotech wereld. Dat er heel wat beweegt in hoe we aankijken tegen onze gezondheidsuitdagingen en onze gezondheidszorg is voor mij een open deur. Wat ik me afvraag is of jullie al mee in die denkwijze zitten. Vorig jaar was het centrale thema van BIO 2017 ‘breakthrough’. Heel toepasselijk want er zijn maar weinig sectoren waar er zoveel doorbraken zijn geweest als in biotech.

Drie grote shifts  in de medische wereld

Onze moderne ‘gezondheidskunde’ staat voor grote uitdagingen:

  • Hoe kunnen we innovatieve geneesmiddelen snel tot bij patiënten brengen?
  • Bieden onze huidige gezondheidssystemen voldoende veerkracht om nieuwe medicijnen en technologieën op te nemen?
  • Hebben we een lange termijn visie?
  • Wanneer lukken we erin gezondheidszorg te zien als een investering die waarde creëert eerder dan het te aanschouwen als een kost?
  • Is het geen tijd voor een mentaliteitsverandering rond gezondheidszorg?
  • Hoe kunnen we de rol van de patiënt versterken?
  • Hoe kunnen we best omgaan met het digitale in de gezondheidszorg?

Ik zie drie grote shifts  in de medische wereld. Er is de evolutie van geneeskunde naar gezondheidskunde, waarin preventie en snelle interventie aan belang winnen. De tweede shift is de empowerment van de patiënt. Hij/zij ondergaat niet enkel, maar wil zelf kunnen beslissen en meer zijn/haar gezondheidsparcours zelf in handen nemen. Als derde zien we een evolutie van hospitaal naar thuis, of meer nog naar mobiel.

Technologische vernieuwingen zoals gezondheidsapps en telemonitoring helpen om de afstand tussen hospitaal en thuis te overbruggen. Met deze drie shifts bouwen we aan een eficiëntere zorg, creëren we een duurzamer systeem en verhoogt de levenskwaliteit van de patiënt.

Zijn we nog ambitieuzer dan komen we op het domein van de gepersonaliseerde geneeskunde. Op wetenschappelijk gebied evolueren we naar medicijnen op maat van de patiënt. Immuno-therapiën ondersteunen de eigen mechanismen van de patiënt om beter te vechten tegen ziektes. Diagnostica testen of een therapie zal werken of niet. Op die manier wordt de behandeling afgestemd op maat van elke unieke patiënt. Doorgedreven digitalisering ondersteunt deze evolutie.

Vanaf dag één maakt AbbVie mee het verschil door te investeren in de gezondheid en levenskwaliteit van patiënten. Dankzij de expertise, gedrevenheid en innoverende aanpak van onze meer dan 29.000 gepassioneerde medewerkers ontwikkelen wij vooruitstrevende behandelingen en geneesmiddelen die patënten, met de meest ernstige en complexe ziektes, opnieuw hoop op een beter leven  geven. Met onze acht onderzoeks- & ontwikkelingscentra in de Verenigde Staten, Azië en Europa en in partnership met andere gezondheidsspelers bouwen we mee aan een duurzame, toekomstgerichte gezondheidszorg. Zo maken we dagelijks, wereldwijd, ook in België, het verschil voor onze patiënten.

Life sciences, dat is meer dan een job. Het is een passie. De patiënt rekent op ons. Dit is wat ons drijft in ons onderzoek en ontwikkeling. We stuwen de wetenschap continu vooruit. We koesteren het idee dat de waarde van een geneesmiddel te vinden is in de beleving van de patiënt.

Niet te verwonderen dat dit uiterst boeiende tijden zijn. We maken een echte paradigm shift mee. Wanneer we dit juist aanpakken zal een duurzame gezondheidskunde ons allen ten goede kunnen komen, patiënten, gezondheidswerkers, regulatoren en de industrie. Ondewerpen waar ik met jullie graag in debat wil over gaan.

 

We vatten het krachtig samen in ons mantra:

Your dreams. Our motivation. We health you.

Jouw dromen. Onze motivatie. We helpen je gezond blijven.

 

Tineke Van hooland is External Affairs Director bij AbbVie BeLux (2015) en Voorzitter van de Raad van Bestuur van bio.be/essenscia (2016), de federatie voor Belgische bedrijven actief in biowetenschappen en biotechnologie, ressorterend onder de koepel van essenscia (chemie & life sciences). Daarnaast bekleedt ze verschillende mandaten bij pharma.be, de Belgische federatie van de farmaceutische industrie en het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, FAGG.